AseguruaDakizuenez, IGEk eskola asegurua kontratatzen du (MGS seguros), ikasleek izan ditzazketen istripuek berme batzuk izateko. 

Jakin, eskolatik kanpo, haurra hospitalera eramatea erabakitzen badugu, eskolan emandako kolpe batengatik, asegurura deitu beharko genukeela eta eurek esandako pausuak jarraitu. Larria izatekotan, hospitalik hurbilenera joan, eta gero, azalpena eman.

Aseguruaren dokumentoa ikusi

El AMPA contrata todos los años un seguro escolar (MGS seguros), para tener unas mejoras en la cobertura de los accidentes que puedan tener l@s alumn@s.

Comentaros, que si decidimos llevar al niño/a al hospital fuera del horario lectivo por un golpe que se haya dado en la escuela, deberíamos llamar al teléfono del seguro y seguir los pasos que nos indiquen. Si fuese grave iríamos al hospital cercano y luego explicárselo al seguro.

Ver documento del seguro

Iruzkinak